Kako zaščitimo vaše osebne podatke

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Prizadevamo si za uporabo razumnih organizacijskih, tehničnih in skrbniških ukrepov za zaščito osebnih podatkov v svoji organizaciji. Žal noben prenos podatkov ali sistem shranjevanja ni zagotovljeno 100-odstotno varen. Če upravičeno domnevate, da vaša interakcija z nami ni več varna, nas o tem takoj obvestite.

Kako dolgo bomo hranili osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler bodo potrebni ali dovoljeni glede na namen(-e), za katerega (-e) so bili pridobljeni. Merila, ki se uporabljajo za določitev naših obdobij hrambe, vključujejo: (i) dolžino časa, v katerem imamo z vami stalen odnos za sodelovanje na straneh ; (ii) ali obstaja zakonska obveznost, ki velja za nas; ali (iii) ali je hramba priporočljiva glede na naš pravni položaj (kot na primer v zvezi z veljavnimi zastaralnimi roki, sodnimi spori ali regulativnimi preiskavami).